.

.

มีอะไรบ้างในเว็บหวย

หน้าหลักของหวย
Download โปรแกรมหวยฟรี
คู่มือโปรแกรมหวย อ่านด้วยนะ
หวยเด็ดประจำงวด
สูตรหวยเด็ด...แจกฟรี  
สถิติการให้หวยเด็ด
รูปแบบการจำหน่าย
คำถามที่สอบถามกันมาก
สั่งซื้อโปรแกรมหวย
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
สมัครเป็นสมาชิกรายปีรับเลขเด็ด
เว็บบอร์ดหวย
ติดต่อทีมงานของเรา

สูตรหวยจากโปรแกรมวิเคราะห์หวย Thai Lottery3x

สูตรเด่น - ร้อย บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 PIKxSODCD5/PEปวJxAQ5GCC2ดรFBCN8MPRE 3 251 220 31
2 +L4SHO+K9-BO3B/CBE1/OKLCR5HCTTO82I8/N2 4 250 220 30
3 N35C14048REPJ4PF9Q 1 253 233 20
4 +L4SHO+K9-BO3B/CBE1/OKLCR5HCTTOÇ82I8/N2 4 250 220 30
5 FEDCBAIHGLKJONMRQPTS 1 253 226 27
สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรเด่น - สิบ บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 QK8S27JATHOIC3Hx5/ADIT-KxE9K7+76RC1A38GRO 3 251 223 28
2 QK8S27JATHOIC3Hx5/ADIT-KxE9K7+76RC1A38GRO 4 250 220 30
3 8FAGQF2A68GHK5TH10DKS0L 1 253 223 30
4 8H7C7ขป6HOB5RCQL85RKR3FS 3 251 223 28
5 8H7C7ขป6HOB5RCQL85RKR3FS 4 250 221 29

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรเด่น - หน่วย บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 7G7xOJNSLQH37OPOKOMO9AJ 4 250 220 30
2 P+LMN5EPxHIรป8T9R4xR4-JH+F+K75 3 251 226 25
3 B7L00DN24PJ38LTA337 4 250 229 26
4 69P8D1QEP2BB0646J934J 1 253 227 26
5 P9B5F632QG27M8S495S9 5 249 227 22

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรเด่น - สิบ ล่าง

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 R97AHPDQCQNC1KEM0 3 251 223 28
2 8OQSLA0G1G-H948-OFN52NCBKR1xE2JGC-QGF 5 249 221 28
3 40F+O54PONxQLG+3AO5J+3980xJFEJT+BHMN3+R 3 251 221 30
4 AM5ISP1P9K9JOPN6458 1 253 229 24
5 QEPR9S2Dx9+x6N4RIEOR+HNB10/G 5 249 223 26

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรเด่น - หน่วย ล่าง

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTx2 2 252 222 30
2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTx5 2 252 222 30
3 APH5PQ3LM8G47MJ95PG/PC 1 253 223 30
4 0OIDDIJH6SF4F5D7KT 1 253 224 29
5 B8IFLRปวดN00JROD3R684 1 253 222 31

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(เดี่ยว) - ร้อย บน

ลำดับ สูตร ใช้ตำแหน่งที่ Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 KEEE36GLR1RJR62T19 10 4 250 236 14
2 Q9/PR8NxGH+O7F0MG-A3R95M9KCxGT 6 2 252 238 14
3 ADQJR/GTMJB3R23HTI98F-8JMxT2L+4xSG 9 5 249 235 14
4 PxQ5T4A4FO1ASG+NMTN0EOCxTMS74 4 4 250 238 12
5 QPQ4M3PF-1xF7P6JNK69D-7ปด4+822SR 1 1 253 241 12

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(เดี่ยว) - สิบ บน

ลำดับ สูตร ใช้ตำแหน่งที่ Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 IHGJKLONM/FILORQPMJGDExวด 2 2 252 241 11
2 ABCDEFx999999/HKN 4 5 249 236 13
3 DGJKHE/FILONMJGD 4 9 250 238 12
4 DGJKHE/FILONMJGD/GJMPxABCDEF 7 3 251 237 14
5 MPNQORTS/GJHKIL 6 5 249 236 13

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(เดี่ยว) - หน่วย บน

ลำดับ สูตร ใช้ตำแหน่งที่ Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 BCFE/SGH 7 2 252 240 12
2 วดปxABCDEF/GJMPS/GHIJKLxFEDCBA 11 1 253 239 14
3 FEDCBA/IHG/LKJ/ONM/RQP 16 2 252 238 14
4 JKLNNNOQR/EGHDDIGLL/GHKLIKNQ 16 2 252 241 11
5 SQNKHEFILORT/PMJGDCBA 10 3 251 238 13

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(เดี่ยว) - สิบ ล่าง

ลำดับ สูตร ใช้ตำแหน่งที่ Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 DGJMPFILORxEHKNQxABCDEF 17 5 249 236 13
2 GHÇxÇ/JK 6 5 249 239 10
3 FJGxFJG/ST 10 3 251 244 7
4 S9T/M5 7 1 253 241 12
5 DGJMPFILORxEHKNQ 15 2 252 247 5

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(เดี่ยว) - หน่วย ล่าง

ลำดับ สูตร ใช้ตำแหน่งที่ Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 วดปxED/QRSxJKHNOI 3 4 250 241 9
2 ABCDEFTS/HKNQROLIxวดปMNOLKJ 6 4 250 238 12
3 ABCDEFTS/HKNQROLI/GHNNIGBEF 7 4 250 237 13
4 ABCDEFTS/HKNQROLI/GHNNIGBEFx89889 18 1 253 242 11
5 ABCDEFTS/HKNQROLI/GHNNIGBEFx89889 1 3 251 237 14

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(คู่ หรือไม่มาพร้อมกัน) - สิบ - หน่วย ล่าง

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 CC 4 250 250 0
2 ST 1 253 253 0
3 BE 1 253 253 0
4 JE 3 251 251 0
5 CD 3 251 251 0

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(คู่ หรือ 2 ตัว ไม่มาพร้อมกัน) - สิบ - หน่วย บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 ME 5 249 249 0
2 FQ 2 252 252 0
3 BD 2 252 252 0
4 MB 1 253 253 0
5 TB 4 250 250 0

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(คู่ หรือ 2 ตัว ไม่มาพร้อมกัน) - ร้อย - หน่วย บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 DP 2 252 252 0
2 K6 2 252 252 0
3 A 1 253 253 0
4 ND 2 252 252 0
5 C 3 251 251 0

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(คู่ หรือ 2 ตัว ไม่มาพร้อมกัน) - ร้อย - สิบ บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 J 5 249 249 0
2 O 3 251 251 0
3 GT 4 250 250 0
4 GE 3 251 251 0
5 PR 1 253 253 0

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

อ่านรายละเอียดความหมายของตัวอักษรของสูตร --> คลิกที่นี่


สูตรดับ
(3 ตัว หรือ 3 ตัว ไม่มาพร้อมกัน) - ร้อย - สิบ - หน่วย บน

ลำดับ สูตร Step จำนวนงวด ถูก ผิด
1 MF 3 251 251 0
2 INT 2 252 252 0
3 NHC 1 253 253 0
4 DEF 1 253 253 0
5 BEP 2 252 252 0

สูตรอื่นๆ สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมจากตัวโปรแกรม --> Download Now

2ded.com  Copyright © All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com