.

.

มีอะไรบ้างในเว็บหวย

หน้าหลักของหวย
Download โปรแกรมหวยฟรี
คู่มือโปรแกรมหวย อ่านด้วยนะ
หวยเด็ดประจำงวด
สูตรหวยเด็ด...แจกฟรี  
สถิติการให้หวยเด็ด
รูปแบบการจำหน่าย
คำถามที่สอบถามกันมาก
สั่งซื้อโปรแกรมหวย
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
สมัครเป็นสมาชิกรายปีรับเลขเด็ด
เว็บบอร์ดหวย
ติดต่อทีมงานของเรา

 

สัญลักษณ์ของ ตัวอักษรในสูตรสูตร


          1. อักษร "" คือ ใช้วันมาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร เช่น อาทิตย์  จันทร์ เป็นต้น

          2. อักษร
"
" คือ ใช้เดือนตาม 12 นักษัตร หรือในปฏิทิน  มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร 
             เช่น  เดือน 1,    เดือน 2 เป็นต้น

          3. อักษร
"
" คือ  ใช้ปีตาม 12 นักษัตร หรือในปฏิทิน  มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร
              เช่น ชวด, ฉลู, ขาล เป็นต้น

          4.
อักษร "" คือ ใช้ลักษณะพิเศษของวัน ตามข้างขึ้น มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร 
              เช่น  ขึ้น 15 ค่ำ เป็นต้น

          5. อักษร "" คือ ใช้ลักษณะพิเศษของวัน ตามข้างแรม มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร  
              เช่น แรม 15 ค่ำ  เป็นต้น

          6.
อักษร "A" คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลที่ 1

          7.
อักษร "B" คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลที่ 1

         
8.
อักษร "C คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลที่ 1

         
9.
อักษร "D คือ เลขตัวที่ 4 ของผลสลากรางวัลที่ 1

         
10.
อักษร "E คือ เลขตัวที่ 5ของผลสลากรางวัลที่ 1

         
11.
อักษร "F คือ เลขตัวที่ 6 (ตัวสุดท้าย) ของผลสลากรางวัลที่ 1

         
12.
อักษร "G คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1

         
13.
อักษร "H คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1

         
14.
อักษร "I คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1

         
15.
อักษร "J คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

          16.
อักษร "K คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

         
17.
อักษร "L คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

         
18.
อักษร "M คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3

         
19.
อักษร "N คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3

         
20.
อักษร "O คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3

         
21.
อักษร "P คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 4

 
        22.
อักษร "Q คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 4

  
       23.
อักษร "R คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

   
      24.
อักษร "S คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว

         
25.
อักษร "T คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว

    
     26. ตัวเลข "
0 - 9" คือ ตัวเลขแทนตัวนั้นๆ แบบตรงตัว

     
     27.
สัญลักษณ์ "+" คือ เครื่องหมาย บวก

          28. สัญลักษณ์ "-" คือ เครื่องหมาย ลบ
 
     
     29. สัญลักษณ์ "
x" คือ เครื่องหมาย คูณ

          30. สัญลักษณ์ "
/" คือ เครื่องหมาย หาร

          31.
Step คือ การระบุงวดของการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น
               
Step 1 คือ ใช้ข้อมูลของงวดก่อนหน้าที่จะทำนายผล 1 งวด
                                   กล่าวคือ ถ้าต้องการทำนานงวด 1 ส.ค. 50 จะใช้ข้อมูลของงวด 16 ก.ค. 50
               
Step 2 คือ ใช้ข้อมูลของงวดก่อนหน้าที่จะทำนายผล 2 งวด
                                   กล่าวคือ ถ้าต้องการทำนานงวด 1 ส.ค. 50 จะใช้ข้อมูลของงวด 1 ก.ค. 50
                เป็นต้น

 

2ded.com  Copyright © All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com