.

.

มีอะไรบ้างในเว็บหวย

หน้าหลักของหวย
Download โปรแกรมหวยฟรี
คู่มือโปรแกรมหวย อ่านด้วยนะ
หวยเด็ดประจำงวด
สูตรหวยเด็ด...แจกฟรี  
สถิติการให้หวยเด็ด
รูปแบบการจำหน่าย
คำถามที่สอบถามกันมาก
สั่งซื้อโปรแกรมหวย
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
สมัครเป็นสมาชิกรายปีรับเลขเด็ด
เว็บบอร์ดหวย
ติดต่อทีมงานของเรา


ความสามารถของโปรแกรม โดยสังเขป

    1. สามารถบันทึก และแก้ไขสูตรเพิ่มเติมเองได้ด้วยตัวคุณเอง (เจ๋งสุดๆ)
     2. สามารถค้นหา และบันทึกสูตรได้เองโดยอัตโนมัติ
(เยี่ยมสุดๆ)

    
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสูตรจากที่ต่างๆ หรือจากเซียนหวยอื่นๆ ได้ด้วยการกำหนด
         ค่าสูตรที่ได้มาแล้วทำการวิเคราะห์

     4. สูตรมีพร้อมใช้งานแล้ว 7
,200 กว่าสูตร ดังรายละเอียดดังนี้
         4.1 สูตรเด่นหลักร้อยบน
         4.2 สูตรเด่นหลักสิบบน
         4.3 สูตรเด่นหลักหน่วยบน
         4.4 สูตรเด่นหลักสิบล่าง
         4.5 สูตรเด่นหลักหน่วยล่าง
         4.6 สูตรดับหลักร้อยบน
         4.7 สูตรดับหลักสิบบน
         4.8 สูตรดับหลักหน่วยบน
         4.9 สูตรดับหลักสิบล่าง
         4.10 สูตรดับหลักหน่วยล่าง
         4.11 สูตรดับคู่
(สิบ - หน่วย) ล่าง
         4.12 สูตรดับคู่
(สิบ - หน่วย) บน 
         4.13 สูตรดับคู่
(ร้อย - หน่วย) บน
         4.14 สูตรดับคู่
(ร้อย - สิบ) บน
         4.15 สูตรดับ 3 ตัว พร้อมกัน
(ร้อย - สิบ - หน่วย) บน
     5. สามารถเพิ่มฐานข้อมูลผลสลากได้เอง  กำหนดให้ รางวัลที่ 1 เป็นเลข 6 ตัว  หากต้องการปีที่มีผลสลาก
         รางวัลที่ 1 มี 7 หลัก ให้กำหนดการเพิ่มผลสลากโดยไม่ต้องกำหนดหลักที่ 1
(ใช้เพียง 6 หลัก เท่านั้น)
     6. สามารถสรุปความถูกต้องของสูตร (จำนวนครั้งของการถูก - ผิด ที่ยอมรับได้) ก่อนการคำนวณผลได้
     7. สามารถวิเคราะห์เลขดับด้วยตัวคุณเองได้ ทั้ง บน และ ล่าง  ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
         7.1 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขในการออกสลาก จาก 0 - 9 เป็นอย่างไรบ้าง จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
               หลัก  ร้อย   หลักสิบ  หลักหน่วย (บน)  หรือ หลักสิบ หลักหน่วย (ล่าง)
         7.2 วิเคราะห์จากหลักต่างๆ ที่ออกตามวันที่ออกสลาก เช่น วันอาทิตย์หลักสิบ เปอร์เซ็นต์ของตัวเลข 0-9
               เป็นอย่าไรบ้าง
         7.3 วิเคราะห์จากข้างขึ้น ข้างแรม  เช่น แรม 3 ค่ำ เปอร์เซ็นต์ของตัวเลข 0-9 เป็นอย่าไรบ้าง
         7.4 วิเคราะห์ตามวันที่ออก และ ข้างขึ้น ข้างแรม ของวันนั้นด้วย
(2 ตัวแปร)
         7.5 วิเคราะห์เลขที่จะไม่มาคู่กัน เช่น หลักร้อยบนเป็น 3 แล้วหลัก สิบเคยเป็นเลขอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์
         7.6 วิเคราะห์ชุดตัวเลขที่เคยออกมาแล้ว และไม่เคยออก จากฐานข้อมูลที่มีอยู่
     8. สามารถอัพเดทฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูลผลสลาก  และฐานข้อมูลสูตรคำนวณไปยัง
         เวอร์ชันใหม่ได้ โดยไม่ต้องทำการเพิ่มข้อมูลเองอีกครั้ง
     9. สามารถวิเคราะห์เลขท้าย 3 ตัว ล่าง ได้
(Option)
   
10. พิมพ์ผลการคำนวณของชุดตัวเลข ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
    1
1. สามารถบันทึกผลการคำนวณเป็นไฟล์ข้อมูล เพื่อเรียกใช้งานภายหลังได้ (Option)
    12. สามารถวิเคราะห์ถึงความถี่ของตัวเลข  0 - 9  ที่จะออกในงวดถัดไปได้  ว่าตัวไหนพร้อมที่จะออกอีกครั้ง
         ในงวดถัดไป
(Option)

    และ อื่นๆ กำลังคิดค้นเพิ่มเติม
 

2ded.com  Copyright © All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com