.

.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน11. โหมดการอัพเดทฐานข้อมูลใหม่ จากฐานข้อมูลเก่า


            
   หน้าแสดงการ อัพเดทฐานข้อมูล  จากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่จากตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าที่หมดอายุ  การใช้งาน แต่ข้อมูลยังอยู่  หลังจากได้ตัวโปรแกรมใหม่มาต้องการใช้ข้อมูลเดิมที่กล่าวมาอีกครั้งต้องเข้ามาใช้งานในโหมดนี้  ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                            


 
  ขั้นตอนการใช้งาน :
             1. ทำการเลือก หรือค้นหา Folder (ที่เก็บ หรือที่ติดตั้ง ตัวโปรแกรมตัวเก่า  ที่ถูกใช้งานแล้วแต่
                 หมดอายุ การใช้งาน)  ถ้าติดตั้งปกติแล้วจะอยู่ที่
                        "
C:\Program Files\Taak Modern Software Ltd.\Folder โปรแกรมเก่าที่เคยใช้" 
                
             2. หลังจากเลือกได้แล้ว และเงื่อนไขต่างๆ ที่โปรแกรมจะตรวจสอบอัตโนมัติจากการเลือกนั้นถูก
                 ต้อง  ปุ่ม "เริ่มการอัพเดทข้อมูลใหม่" จะแสดงขึ้น สามารถใช้งานได้  หากเงื่อนไขหลังการ
                 ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องปุ่มดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้

             3. หลังการกดปุ่มทำงานแล้วรอจนกว่าการทำงานจะเสร็จสิ้น  โดยดูได้จากความคืบหน้าของแถบ
                 แสดงการทำงานด้านล่าง ให้ครบ 100 % จากนั้นจะมีการสรุปผลการทำงานขึ้นมา
 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com