.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน


13. คำเตือน และการเป็นตัวแทนจำหน่าย

             เนื่องจากโปรแกรมที่ผู้ผลิตจาก TaaK Modern Software Ltd. จัดทำขึ้นมามีการป้องกันการก็อปปี้ หรือ เขียนซ้ำลงแผ่น CD หรือลงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อเก็บไว้ หรือแจกจ่ายแก่เพื่อนๆ หรือญาติ หรือเพื่อ การจำหน่ายเอง   ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ผลิตโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด 
          ดังนั้น ผู้ผลิตเองจึงได้ทำระบบการป้องกันขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตเอง  หากบุคคลใด หรือ หน่วยงานใดฝ่าฝืน หรือกระทำการดังกล่าวเพื่อเป็นการคัดลอก ไม่ว่าจะคัดลอกโดยตรงลงแผ่น หรือคัดลอกลง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  ทางผู้ผลิต
TaaK Modern Software Ltd.  จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันจะเกิดขึ้นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจึงแจ้งมาเพื่อทราบแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน

          
และหากบุคคลใด หรือหน่วยงานใด  สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมทุกชนิด  ทุกประเภทที่ทางผู้ ผลิต TaaK Modern Software Ltd. ผลิตขึ้นมา 

       

   
              โชคดี  เฮงๆ ร่ำรวยๆ
                 จากใจ.....เจ้าของผลงาน

          
  

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com