.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน10. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "การก้ไขสูตร"

               แสดงเพื่อให้ทราบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในโหมดการทำงาน "การแก้ไขสูตร"  เพื่อทำการแก้ไข
  สูตรที่ต้องการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือปรับปรุงใหม่โดยใช้พื้นฐานของสูตรเดิม 
ซึ่งหน้าจอหลัง
  จาก  คลิกปุ่ม "แก้ไขสูตร" ที่หน้าต่างแสดงสูตรแล้ว   จะแสดงดังรูปด้านล่าง


    


             ส่วนประกอบ และองค์ประกอบต่างๆ เหมือนกันกับ "หน้าต่างการเพิ่มสูตร"
             ในส่วนของ New Option ที่เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของการค้นหา และการบันทึกสูตรจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดการทำงานนี้

            
จากรูปด้านบน  อธิบายได้ดังนี้
             หลังจากคลิกปุ่ม "แก้ไขสูตร" เข้ามาในโหมดการแก้ไขสูตรแล้ว  ลักษณะ และรายละเอียดต่างๆ ของสูตรที่ต้องการแก้ไข จะมาแสดงยังหน้าต่างนี้ ทั้งหมด
              หากสูตรที่ทำการเลือกไม่ตรงกับ ประเภทของสูตรในช่องรายละเอียดต่างๆ ช่องรายละเอียดนั้นก็จะ ถูกปิดไว้  ไม่สามารถทำการแก้ไขอะไรได้  จะแสดงเฉพาะที่ตรงกับเงื่อนไขสูตรนั้นๆ
               
                 ตัวอย่างจากภาพ  จะแสดงรายละเอียดดังนี้
                + สูตรลำดับที่ 9 
                + สูตรนี้ถูกปรับวันที่บันทึกใหม่เป็นวันที่ 3 เดือน มิถุนายน 2550
(ถ้ามีการบันทึก)
                + สูตร คือ ABCDEF/วดป  หากต้องการแก้ไขก็ทำการลบ หรือเพิ่มเติมใหม่
                + ประเภทสูตรเป็น
"ดับหน่วยล่าง" ช่องนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ยังคงเป็นดับหน่วย ล่าง  ต่อไป
                +
STEP 1
                + รายละเอียดเลขดับ คือ ไม่ใช้เลขชุด และใช้ผลจากสูตรในตำแหน่งที่ 3
                + สถานะเปิดใช้งาน  คุณอาจจะปิดการใช้งานในหน้านี้ก็ได้ หากไม่ต้องการลบ และต้องการให้
                   สูตรยังคงอยู่หลังจากทำการแก้ไขสูตรจนเป็นที่พอใจแล้ว  ก็ทำการบันทึก โดยกดที่ปุ่ม 
                  
"บันทึก" หรือหากไม่ต้องการแก้ไขอะไรก็กดปุ่ม "ยกเลิก (Esc)"
เพื่อปิดหน้าต่างนี้


 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com