.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน
 
 7. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "การเพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก"

       หน้านี้แสดงเพื่อให้ ทราบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในโหมดการทำงาน "การบันทึกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล"
 
งวดที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม  โดยจะมีการตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วหรือม่
  และมีการจัดเรียงข้อมูลผลสลากโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปด้านล่าง


 
    

                    ส่วนประกอบ ต่างๆ มีดังนี้
                   
1. ช่องแสดงสถิติย้อนหลัง
                         คือ ช่องแสดงผลของสลากกินแบ่งย้อนหลังที่ถูกบึนทึกไว้แล้ว  รายละเอียดดังแสดงในรูป
                         1.1 ปุ่ม ลบข้อมูล คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับการลบข้อมูลของผลสลาก ในกรณีที่เราป้อนข้อมูลผิด
                                โดยทำการเลือกข้อมูลที่จะทำการลบ  แล้วกดที่ปุ่มนี้
                         1.2 ปุ่ม ค้นหา คือปุ่มที่คลิกแล้วจะแสดงหน้าต่างสำหรับการป้อนเงือนไขในการค้นหาซึ่งจะ
                                แสดงทับด้านบนของ หน้าต่าง "เพิ่มข้อมูลสถิติการออกรางวัล"
                                   ดังแสดงในรูปด้านล่าง

     

                
ตัวอย่าง เช่น  ดูตามรูป  หากเราต้องการทราบว่า "แรม 3 ค่ำ" ที่ผ่านมา ที่มีในฐานข้อมูล มีเลขอะไร ที่ออก  และ ออกในปีอะไรบ้าง   ให้ทำการเลือกเงื่อนไขที่ "ตามข้างแรม ที่ 3 ค่ำแล้วทำการคลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" ข้อมูลจะไปแสดงที่ตารางด้านหลัง ๙งในที่นี้ แสดงออกมาว่า มีข้อมูล  9  งวด  ที่ออก ตามเงื่อนไข แรม 3 ค่ำ ที่เราต้องการ
 
                หากต้องการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขอื่นๆ อีก ก็ทำได้โดยเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้ว    คลิกที่ปุ่มค้นหา  จนกว่าจะพอใจ แล้วทำการปิด โดยคลิกที่ปุ่ม "ปิด"

                          1.3 ปุ่ม พิมพ์ข้อมูล คือปุ่มที่คลิกแล้วจะแสดงหน้าจอภาพก่อนพิมพ์ ของข้อมูลผลสลากใน
                                 ฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดออกทางเครื่องพิมพ์
                          1.4 ปุ่ม โชว์ข้อมูลทั้งหมด คือ ปุ่มที่คลิกแล้วจะแสดงข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมด หลังจากที่
                                 ทำการค้นหา
                          1.5 ตัวเลขแสดงจำนวนงวดทั้งหมด คือ ตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
                                 ขณะนี้มีทั้งหมดกี่งวด เช่น ตามรูป แสดง 201 งวด

                      2. ช่องบันทึกสถิติงวดใหม่
                         
คือ ช่องข้อมูลที่ระบุรายละเอียดสำหรับให้ผู้ใช้ ป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น
                                   + วันที่สำหรับผลสลากที่ต้องการบันทึก
                                   + ข้างขึ้น  ข้างแรม  กี่ค่ำ
                                   + เดือน   ปี
                                   + รางวัลที่ 1
                                   + รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
                                   + รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ทั้ง 4 อันดับ

                 
ต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้อง  จากนั้นทำการบันทึกผล โดยการกดปุ่ม  "บันทึก"  หากไม่ต้องการทำการใดๆ ให้กดปุ่ม "ปิด (Esc)" เพื่อปิดหน้าต่างนี้ 
 

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com